Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng

Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng
Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư - Bất động sản chấn hưng
Đồng hành cùng khách hàng
Email: Xdchanhung68@gmail.com Hotline: 0919 970 968
SỰ KIỆN
  • Sunrise Riverside

    Dự án nằm trong khu dân cư Trần Thái, giáp ranh khu...
  • RickStar

    Liên kết bởi các trục đường huyết mạch: Lũy...
  • VICTORIA VILLAGE

    ✅ Chủ Đầu Tư Novaland: Với hơn 40 dự án trải...
Tin Tức
Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu đã rà soát và tổng hợp danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, bao gồm 35 dự án trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo 17 dự án, y tế 6 dự án, văn hóa, thể dục thể thao 11 dự án, môi trường 1 dự án.

Và 19 dự án chợ, trung tâm đăng kiểm, bến xe khách kêu gọi xã hội hóa đầu tư; trong đó, dự án chợ, trung tâm thương mại 14 dự án, dự án trung tâm đăng kiểm và bến xe 5 dự án.

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu đã rà soát và tổng hợp danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, bao gồm 35 dự án trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo 17 dự án, y tế 6 dự án, văn hóa, thể dục thể thao 11 dự án, môi trường 1 dự án.

Và 19 dự án chợ, trung tâm đăng kiểm, bến xe khách kêu gọi xã hội hóa đầu tư; trong đó, dự án chợ, trung tâm thương mại 14 dự án, dự án trung tâm đăng kiểm và bến xe 5 dự án.

Bài viết liên quan
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO CLIPS
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU